Texter

Att förbereda en åsna – ingen enkel formsak

Kapitel i boken SAOB – en jubileumsbok (2024) om vad förberedande redigering av en ordboksartikel innebär och varför det är det allra roligaste jag arbetet med på ordboksredaktionen.

Det bästa? Att SAOB inte blev perfekt

Essä i Svenska Dagbladet (2023) om hur det känns att bli klar med ett evighetsprojekt.

Människans kanske mest baktalade välgörare

Understreckare (2023) i Svenska dagbladet om åsnor. Med utgångspunkt i mitt arbete med materialet som låg till grund för ordboksartikeln ”åsna” har jag skrivit om hur våra föreställningar om åsnor har ganska lite med själva djuret att göra.

Att undvika den störande kvisten. Naturfotografers natursyn

Kandidatuppsats (2015) i miljövetenskap. Utifrån intervjuer med sex naturfotografer undersökte jag naturfotografers natursyn.

”Till Skriptoriet i hopp om excerpering”. Om uppbyggnaden av Svenska Akademiens ordboksredaktions bibliotek

Magisteruppsats (2010) i biblioteks- och informationsvetenskap. Genom ExLibris och dedikationer undersökte jag hur ett relativt stor bibliotek byggdes upp trots att ordboksredaktionen hade sina lokaler på Lunds universitetsbibliotek.