Kategori: Text

Texter

Människans kanske mest baktalade välgörare. Understreckare (2023) i Svenska dagbladet om åsnor. Med utgångspunkt i mitt arbete med materialet som låg till grund för ordboksartikeln ”åsna” har jag skrivit om hur våra föreställningar om åsnor har ganska lite med själva djuret att göra. Att undvika den störande kvisten. Naturfotografers natursyn. Kandidatuppsats (2015) i miljövetenskap. Utifrån […]