Varför stavar SAOB pengar med ”ä”?

Den vanligaste frågan som skickas till SAOB är inte en fråga utan ett påstående: ”ni har stavat fel!”

Ungefär var femte vecka är det min tur att besvara frågor som kommer till redaktionen. Eftersom jag är bibliotekarie är detta en av mina favorituppgifter. Det är roligt att vara behjälplig, allra roligast är det när man kan ge något extra söktips som bonus. 

Den allra vanligaste frågan är sällan ställd som en fråga. Den är oftast formulerad som ett påstående och har inte sällan en ton av lite retsam glädje över att vi har skrivit fel. 

Läsare hittar allt som oftast ordboksdefinitioner där vi har stavat verksamhet ”värksamhet”, regn ”rägn”, pengar ”pängar”, stavningar som verkligen sticker i ögonen. 

Mellan 1920 och 1960, ungefär, så stavades det korta e-ljudet i vissa fall på detta sätt. Det var en modern stavningsreform som aldrig slog igenom på bred front men som SAOB anammade. 

Under SAOB:s utgivningstid har det skett många förändringar i både språk och samhälle. Det är alltid en god idé att se efter när ordet man slår upp är skrivet, det kan förklara ett och annat.

(Inlägg på LinkedIn 2022)