Etikett: SAOB

Kan man släktforska i SAOB?

För ett tag sedan fick vi ett mejl till redaktionen där en kvinna riktade ett varmt tack till oss för möjligheten att fritextsöka. Hon hade haft stor glädje av det i sin släktforskning och hittat en del information när hon sökt på äldre släktingars namn. Jag släktforskar inte själv och jag vet inte hur ofta […]

Varför stavar SAOB pengar med ”ä”?

Den vanligaste frågan som skickas till SAOB är inte en fråga utan ett påstående: ”ni har stavat fel!” Ungefär var femte vecka är det min tur att besvara frågor som kommer till redaktionen. Eftersom jag är bibliotekarie är detta en av mina favorituppgifter. Det är roligt att vara behjälplig, allra roligast är det när man […]

Verksamhet

Jag arbetar på Svenska Akademiens ordboksredaktion sedan 2002. I skrivande stund (september 2023) håller vi på att avsluta det allra sista på Ö vilket innebär att den tryckta versionen i 39 band snart, snart är färdigställd efter mer än 100 års arbete. På redaktionen kommer vi gå in i en ny fas och påbörja en […]

Texter

Människans kanske mest baktalade välgörare. Understreckare (2023) i Svenska dagbladet om åsnor. Med utgångspunkt i mitt arbete med materialet som låg till grund för ordboksartikeln ”åsna” har jag skrivit om hur våra föreställningar om åsnor har ganska lite med själva djuret att göra. Att undvika den störande kvisten. Naturfotografers natursyn. Kandidatuppsats (2015) i miljövetenskap. Utifrån […]