Kan man släktforska i SAOB?

För ett tag sedan fick vi ett mejl till redaktionen där en kvinna riktade ett varmt tack till oss för möjligheten att fritextsöka. Hon hade haft stor glädje av det i sin släktforskning och hittat en del information när hon sökt på äldre släktingars namn.

Jag släktforskar inte själv och jag vet inte hur ofta man kan ha hjälp av att göra sökningar på vår hemsida i detta ärende, men det är helt kostnadsfritt så det är väl i alla fall värt ett försök?

Min gissning är att man bör ha kommit ganska långt i sin släktforskning för att ha glädje av detta komplement, man behöver ha specifika namn att söka på och uppgifter om personerna som gör att man kan sluta sig till att det är just den personen man hittar i ett citat i SAOB. Förmodligen är det allra enklast om man har adliga eller på annat sätt unika namn i släkten.

Jag testade att söka på mitt eget efternamn, Bergman, men det är ett för vanligt namn och ger alldeles för många träffar. Jag delar ju dessutom namn med en del författare (som jag på intet sätt är släkt med!) så det hade tagit lång tid att gå igenom alla helt ovidkommande träffar för att eventuellt hitta någon som jag är släkt med. 

Några söktips om du är sugen på att testa:

🔎 Det går bra att söka på hela namn, men sökningen är exakt så testa gärna flera sökningar med några olika stavningsvarianter för att öka dina möjligheter att hitta något.

🔎 Det går bra att trunkera i slutet av ordet om man söker på ett ord, i en sökning på Bergman* hade jag fått med alla belägg med stavningar på Bergmann, till exempel

🔎 Det går tyvärr inte att trunkera i mitten av ordet, så jag hade inte kunnat fånga upp Berghman med ett trunkeringstecken i mitten. 

Berätta gärna om du hittar något intressant eller om du har andra idéer på okonventionella sökningar man göra i saob:s fritextfält.

(Inlägg på LinkedIn 2022)

Varför stavar SAOB pengar med ”ä”?

Den vanligaste frågan som skickas till SAOB är inte en fråga utan ett påstående: ”ni har stavat fel!”

Ungefär var femte vecka är det min tur att besvara frågor som kommer till redaktionen. Eftersom jag är bibliotekarie är detta en av mina favorituppgifter. Det är roligt att vara behjälplig, allra roligast är det när man kan ge något extra söktips som bonus. 

Den allra vanligaste frågan är sällan ställd som en fråga. Den är oftast formulerad som ett påstående och har inte sällan en ton av lite retsam glädje över att vi har skrivit fel. 

Läsare hittar allt som oftast ordboksdefinitioner där vi har stavat verksamhet ”värksamhet”, regn ”rägn”, pengar ”pängar”, stavningar som verkligen sticker i ögonen. 

Mellan 1920 och 1960, ungefär, så stavades det korta e-ljudet i vissa fall på detta sätt. Det var en modern stavningsreform som aldrig slog igenom på bred front men som SAOB anammade. 

Under SAOB:s utgivningstid har det skett många förändringar i både språk och samhälle. Det är alltid en god idé att se efter när ordet man slår upp är skrivet, det kan förklara ett och annat.

(Inlägg på LinkedIn 2022)

Krysslistan

 • Trädgårdsträdkrypare (244)
 • Biätare
 • Skäggtärna
 • Styltlöpare
 • Smålom (240)
 • Tretåig mås
 • Brednäbbad simsnäppa
 • Spetsbergsgås
 • Vattenpiplärka
 • Trastsångare
 • Tobisgrissla
 • Tuvsnäppa
 • Aftonfalk
 • Skärsnäppa
 • Busksångare (230)
 • Sillgrissla
 • Mindre strandpipare
 • Svarthalsad dopping
 • Brandkronad kungsfågel
 • Stäppörn
 • Brun glada
 • Dubbelbeckasin
 • Stenfalk
 • Tretåig hackspett
 • Svärta (220)
 • Svarthakedopping
 • Morkulla
 • Fältpiplärka
 • Kärrsångare
 • Smalnäbbad simsnäppa
 • Sommargylling
 • Kustlabb
 • Årta
 • Rapphöna
 • Roskarl (210)
 • Myrsnäppa
 • Svarttärna
 • Gulhämpling
 • Trädlärka
 • Svartmes
 • Tofsmes
 • Rödhuvad dykand
 • Snösparv
 • Rödhalsad snäppa
 • Toppskarv (200)
 • Skärpiplärka
 • Gråsiska
 • Sädgås
 • Svart rödstjärt
 • Kornsparv
 • Orre
 • Jorduggla
 • Sandlöpare
 • Svartnäbbad islom
 • Stäpphök (190)
 • Nötkråka
 • Större skrikörn
 • Spovsnäppa
 • Silvertärna
 • Svarthakad buskskvätta
 • Småspov
 • Silltrut
 • Storlom
 • Prutgås
 • Skogssnäppa (180)
 • Skräntärna
 • Grönsångare
 • Trädgårdssångare
 • Taltrast
 • Kustpipare
 • Skäggmes
 • Rörsångare
 • Buskskvätta
 • Gråhakedopping
 • Gröngöling (170)
 • Rödvingetrast
 • Större strandpipare
 • Rördrom
 • Dubbeltrast
 • Jaktfalk
 • Sparvuggla
 • Kattuggla
 • Stjärtand
 • Salskrake
 • Trana (160)
 • Bergand
 • Turkduva
 • Duvhök
 • Spillkråka
 • Vattenrall
 • Havssula
 • Stjärtmes
 • Järnsparv
 • Bergfink
 • Vinterhämpling (150)
 • Grönsiska
 • Stenknäck
 • Fjällvråk
 • Skäggdopping
 • Dvärgmås
 • Entita
 • Kungsfågel
 • Trädkrypare
 • Tamduva
 • Grönfink (140)
 • Berguv
 • Tordmule
 • Smådopping
 • Forsärla
 • Bläsgås
 • Mindre sångsvan
 • Bronsibis
 • Blå kärrhök
 • Svartsnäppa
 • Kaspisk trut (130)
 • Mosnäppa
 • Enkelbeckasin
 • Drillsnäppa
 • Grönbena
 • Gluttsnäppa
 • Kentsk tärna
 • Pilfink
 • Göktyta
 • Nötskrika
 • Törnsångare (120)
 • Backsvala
 • Blåhake
 • Alfågel
 • Domherre
 • Rörhöna
 • Kanadagås
 • Sångsvan
 • Bläsand
 • Snatterand
 • Kricka (110)
 • Storskrake
 • Sothöna
 • Storspov
 • Brushane
 • Vit stork
 • Gråhäger
 • Ägretthäger
 • Fiskgjuse
 • Bivråk
 • Kungsörn (100)
 • Röd glada
 • Kungsfiskare
 • Talltita
 • Pungmes
 • Sävsångare
 • Nötväcka
 • Rödstjärt
 • Tornfalk
 • Stenskvätta (90)
 • Gulärla
 • Sparvhök
 • Råka
 • Grå flugsnappare
 • Rödhake
 • Ejder
 • Storskarv
 • Vitkindad gås
 • Grågås
 • Knölsvan (80)
 • Gravand
 • Skedand
 • Gräsand
 • Brunand
 • Vigg
 • Knipa
 • Småskrake
 • Fasan
 • Tornseglare
 • Gök (70)
 • Skogsduva
 • Ringduva
 • Kornknarr
 • Strandskata
 • Skärfläcka
 • Tofsvipa
 • Svartbent strandpipare
 • Rödspov
 • Myrspov
 • Kärrsnäppa (60)
 • Kustsnäppa
 • Rödbena
 • Skrattmås
 • Gråtrut
 • Fiskmås
 • Havstrut
 • Småtärna
 • Fisktärna
 • Brun kärrhök
 • Havsörn (50)
 • Ormvråk
 • Mindre hackspett
 • Större hackspett
 • Törnskata
 • Skata
 • Kaja
 • Kråka
 • Blåmes
 • Talgoxe
 • Sånglärka (40)
 • Ladusvala
 • Hussvala
 • Lövsångare
 • Gransångare
 • Härmsångare
 • Svarthätta
 • Ärtsångare
 • Gärdsmyg
 • Stare
 • Koltrast (30)
 • Björktrast
 • Näktergal
 • Svartvit flugsnappare
 • Mindre flugsnappare
 • Gråsparv
 • Sädesärla
 • Ängspiplärka
 • Bofink
 • Rosenfink
 • Hämpling (20)
 • Steglits
 • Gulsparv
 • Sävsparv
 • Småsnäppa
 • Trädpiplärka
 • Mindre korsnäbb
 • Ängshök
 • Sjöorre
 • Ljungpipare
 • Lavskrika (10)
 • Korp
 • Strömstare
 • Ringtrast
 • Halsbandsflugsnappare
 • Vitvingad trut
 • Sidensvans
 • Varfågel
 • Gråhuvad sparv
 • Pilgrimsfalk

Verksamhet

Jag arbetar på Svenska Akademiens ordboksredaktion sedan 2002. I skrivande stund (september 2023) håller vi på att avsluta det allra sista på Ö vilket innebär att den tryckta versionen i 39 band snart, snart är färdigställd efter mer än 100 års arbete. På redaktionen kommer vi gå in i en ny fas och påbörja en revidering av verket. Jag känner att det är hög tid också för mig att gå in i en ny fas och har drivit företag vid sidan av arbetet sedan 2022.

I min egen verksamhet arbetar jag framförallt med text, men kanske också lite med bild. Efter mer än 20 års ordboksarbete har jag samlat på mig många idéer till texter jag vill skriva. När man dagligdags bläddrar i kapslar med gamla excerpter och läser alla möjliga texter från 1500-talet och framåt är det mycket man hittar som inte får plats i en rätt styrd och formelartad ordboksartikel men som är väl värt att berätta om. Utöver språkrelaterade ämnen kommer miljöfrågor, mat och natur märkas i mina ämnesval.

En del korrekturläsning och språkgranskning får också plats i min verksamhet, och när jag så småningom går ner mer i arbetstid från ordboksarbetet kommer jag ha utrymme för en del redaktörsarbete.

F-skatt: Godkänd för f-skatt sedan 2022

Mejl: info@ceciliabergman.se

LinkedIn: linkedin.com/in/cecilia-cilla-bergman

Instagram: fotograf_cecilia_bergman

Texter

Människans kanske mest baktalade välgörare.

Understreckare (2023) i Svenska dagbladet om åsnor. Med utgångspunkt i mitt arbete med materialet som låg till grund för ordboksartikeln ”åsna” har jag skrivit om hur våra föreställningar om åsnor har ganska lite med själva djuret att göra.

Att undvika den störande kvisten. Naturfotografers natursyn.

Kandidatuppsats (2015) i miljövetenskap. Utifrån intervjuer med sex naturfotografer undersökte jag naturfotografers natursyn.

”Till Skriptoriet i hopp om excerpering”. Om uppbyggnaden av Svenska Akademiens ordboksredaktions bibliotek.

Magisteruppsats (2010) i biblioteks- och informationsvetenskap. Genom ExLibris och dedikationer undersökte jag hur ett relativt stor bibliotek byggdes upp trots att ordboksredaktionen hade sina lokaler på Lunds universitetsbibliotek.

Livet i en höstanemone

När vi köpte vårt fritidshus var höstanemonen i princip vad som kvarstod av trädgårdsväxter bland brännässlor och kirskål. Den som satte anemonen en gång i tiden hade nog inte tänkt sig den utbredningen, den är magnifik. På sensommaren är det ljuvligt att sitta och bara titta in i det där pastellhavet och höra alla insekter som surrar.

Tre julibilder

Kulturens Östarp är ett trevligt utflyktsmål en vacker julidag när man blir lite för rastlös i solstolen eller behöver en glasspaus. Här finns en lantbruksmiljö från mitten av 1800-talet som man kan strosa omkring i en stund och lära sig om hur livet kunde se ut förr.

Här lyckades jag få till en söt bild på den sovande linderödsgrisen. Jag valde att göra den svartvit eftersom den var rätt trist i sina lerfärger. Det jag främst gillar med bilden är att den ger ett så härligt intryck av känslan att få sova.

I den gamla lantbruksträdgården fladdrade fjärilarna omkring och jag lyckades fånga kartfjärilen på bild när den satt stilla en stund.

I min egen trädgård har jag fotograferat en hel del i höstanemonen som står i full blom och flitigt besöks av humlor, bin, fjärilar och blomflugor. Valet föll till slut på den här bilden av en fluga som inte vill vara med i bild. Suddigheten till trots tycker jag att den ger en bra känsla av surret i höstanemonen och sommarvärmen.

Linderödsgris, Kulturens Östarp.

Kartfjäril, Kulturens Östarp.

Fluga, Fritidshuset.